Tag Archives: آموزش تصویری تعمیر آبگرمکن دیواری

آموزش تصویری تعمیر آبگرمکن دیواری

آموزش تصویری نعمیر آبگرمکن دیواری

آبگرمکن های دیواری در حال حاضر از جمله تجهیزاتی هستند که می توان در غالب ساختمان های کشور مشاهده نمود. بالغ بر ۱۵ الی ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خانوارهای ایرانی صرف تولید آب گرم بهداشتی می شود که نشان دهنده مصرف بالای سیستم های آبگرمکن و اهمیت آن ها در زندگی امروز ماست. در […]