کولر آبی ثابت آبسال مدل AC-48

ویژگیهای کولر آبسال :

    • ویژگیهای کولر آبسال :
      • پروانه : به دلیل یکپارچه بودن پروانه و بالانس شدن آن توسط دستگاههای تمام اتوماتیک مانع از بروز لرزش پروانه و صدا در حین کار می شود ، در نتیجه عمر یاطاقانها و کولر بسیار طولانی است