پنکه ایستاده میدیا مدلFF-1615GR

پنکه ایستاده میدیا مدل FF- 1615GR
دارای گردش افقی
دارای تايمر 7.5 ساعته
دارای كنترل از راه دور
دارای نمایشگر LED
تنظیم سرعت (3 حالت)
تنظیم ارتفاع دلخواه
رنگ:مشکی