آبگرمکن دیواری بوتان مدلB3108

۲۲۷,۰۰۰ تومان

شار آب مورد نیاز: قابلیت کارکردد باکمترین فشار آب در آبگرمکن دیواری

ظرفیت حرارتی: کم در آبگرمکن دیواری
نحوه نصب آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم (آیونایز) بوتان B3108:

برای واحدهای تجاری و اداری، مسکونی کوچک توصیه می شود.

برای مناطق دارای سختی آب توصیه می شود.

حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، 6متر

قطر دودکش مورد نیاز، 15سانتیمتر (با اضافه کردن ارتفاع دودکش، وجود تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر کمتر نیز ممکن است مجاز باشد. )