آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3215it

مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی

شرایط نصب و استفاده

  • حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم، ۸ متر
  • قطر دودکش مورد نیاز، ۱۵سانتیمتر (قطر کمتر در شرابط خاص، با تایید سرویسکار مجاز)